So sánh sản phẩm

Bàn Ghế Cafe Nhựa Giả Mây

 • BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY -MT 2A153

  KÍCH THƯỚC : BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY -MT 2A153
  - Bàn : 70x75 cm
  - Ghế : 55x60x78 cm
  Màu dây/nệm: Tự chọn.
  Bảo hành : 12 tháng.

  Liên hệ
 • BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY -MT 2A152

  KÍCH THƯỚC : BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY -MT 2A152
  - Bàn : 70x75 cm
  - Ghế : 48x60x90 cm
  - Ghế có tay : 60x60x90 cm
  Màu dây/nệm: Tự chọn.
  Bảo hành : 12 tháng.

  Liên hệ
 • BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY -MT 2A151

  KÍCH THƯỚC :  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY -MT 2A151

  - Bàn : 45x45x45 cm
  - Ghế : 60x65x95 cm
  Màu dây/nệm: Tự chọn.
  Bảo hành : 12 tháng.
  Vận chuyển : Miễn​ p​hí nội thành​ Tp.HCM

  Liên hệ
 • BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY -MT 2A150

  Kích Thước  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY -MT 2A150
  - Bàn : 70x75 cm
  - Ghế : 55x58x85 cm
  Màu dây/nệm: Tự chọn.
  Bảo hành : 12 tháng.
  Vận chuyển : Miễn​ p​hí nội thành​ Tp.HCM

  Liên hệ
 • BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY -MT 2A146

  Kích Thước Bàn ghế Cafe nhựa giả mây MT2A146:

  - Ghế: 61x61x86 cm
  - Bàn: 70x70x75 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh.

  Liên hệ
 • BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY -MT 2A147

  Kích Thước Bàn ghế Cafe nhựa giả mây MT2A147:

  - Ghế: 48x58x86 cm
  - Bàn: 81x152x76 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh.

  Liên hệ
 • BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY -MT 2A148

  Kích Thước Bàn ghế Cafe nhựa giả mây MT2A148:

  - Ghế: 61x61x86 cm
  - Bàn: 89x89x75 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh.

  Liên hệ
 • BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY -MT 2A149

  Kích Thước Bàn ghế Cafe nhựa giả mây MT2A149:

  - Ghế: 61x61x86 cm
  - Bàn: 70x70x75 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh.

  Liên hệ
 • BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY -MT 2A143

  Kích Thước Bàn ghế Cafe nhựa giả mây MT2A143:

  - Ghế: 61x61x86 cm
  - Bàn: 81x152x76 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh.

  Liên hệ
 • BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY -MT 2A145

  Kích Thước Bàn ghế Cafe nhựa giả mây MT2A145:

  - Ghế: 61x61x86 cm
  - Bàn: 70x70x75 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh.

  Liên hệ
 • BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY -MT 2A142

  Kích Thước Bàn ghế Cafe nhựa giả mây MT2A142:

  - Ghế: 61x61x65 cm
  - Bàn: 61x61x45 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh.

  Liên hệ
 • BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY -MT 2A141

  Kích Thước Bàn ghế Cafe nhựa giả mây MT2A141:

  - Ghế: 61x61x85 cm
  - Bàn: 70x70x75 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh.

  Liên hệ

Hiển thị từ 49 đến 60 trên 201 bản ghi - Trang số 5 trên 17 trang

0899522099

Hỗ trợ tuyến