So sánh sản phẩm

Bàn Ghế Cafe Nhựa Giả Mây

 • BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY -MT 2A129

  Kích Thước Bàn ghế Cafe nhựa giả mây MT2A129:

  - Ghế: 58x60x95 cm
  - Bàn: 81x81x75 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh.

  Liên hệ
 • BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY -MT 2A127

  Kích Thước Bàn ghế Cafe nhựa giả mây MT2A127:

  - Ghế: 58x60x85 cm
  - Bàn: 81x81x75 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh.

  Liên hệ
 • BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY -MT 2A128

  Kích Thước Bàn ghế Cafe nhựa giả mây MT2A128:

  - Ghế: 65x65x110 cm
  - Bàn: 50x50x45 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh.

  Liên hệ
 • BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY -MT 2A126

  Kích Thước Bàn ghế Cafe nhựa giả mây MT2A126:

  - Ghế: 75x75x75 cm
  - Bàn: 45x45x45 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh.

  Liên hệ
 • BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY -MT 2A125

  Kích Thước Bàn ghế Cafe nhựa giả mây MT2A125:

  - Ghế: 48x64x85 cm
  - Bàn: 70x70x75 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh.

  Liên hệ
 • BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY -MT 2A124

  Kích Thước Bàn ghế Cafe nhựa giả mây MT2A124:

  - Ghế: 58x64x85 cm
  - Bàn: 100x100x75 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh.

  Liên hệ
 • BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY -MT 2A123

  Kích Thước Bàn ghế Cafe nhựa giả mây MT2A123:

  - Ghế: 58x64x85 cm
  - Bàn: 70x70x75 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh.

  Liên hệ
 • BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY -MT 2A122

  Kích Thước Bàn ghế Cafe nhựa giả mây MT2A122:

  - Ghế: 58x58x85 cm
  - Bàn: 70x70x75 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh.

  Liên hệ
 • BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY -MT 2A121

  Kích Thước Bàn ghế Cafe nhựa giả mây MT2A121:

  - Ghế: 58x64x85 cm
  - Bàn: 60x60x60 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh.

  Liên hệ
 • BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY -MT 2A120

  Kích Thước Bàn ghế Cafe nhựa giả mây MT2A120:

  - Ghế: 60x64x80 cm
  - Bàn: 60x60x55 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh.

  Liên hệ
 • BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY -MT 2A119

  Kích Thước Bàn ghế Cafe nhựa giả mây MT2A119:

  - Ghế: 62x64x80 cm
  - Bàn: 90x90x75 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh.

  Liên hệ
 • BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY -MT 2A118

  Kích Thước Bàn ghế Cafe nhựa giả mây MT2A118:

  - Ghế: 125x60x70 cm
  - Bàn: 100x100x75 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh.

  Liên hệ

Hiển thị từ 49 đến 60 trên 178 bản ghi - Trang số 5 trên 15 trang

0899522099

Hỗ trợ tuyến