So sánh sản phẩm

Ghế quầy Bar Cafe

 • GHẾ QUẦY BAR 850

  Kích Thước : 

  - Ghế Quầy Bar Nhựa Giả Mây  :    45*48*125    cm
  - Bàn Quầy Bar Nhựa Giả Mây  :    120*55*115  cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn

  Bảo hành  : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh

  Liên hệ
 • GHẾ QUẦY BAR 849

  Kích Thước : 

  -  Ghế Quầy Bar Nhựa Giả Mây  :    45*48*120   cm
  -  Bàn Quầy Bar Nhựa Giả Mây  :    60*60*105  cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn

  Bảo hành  : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh

  Liên hệ
 • GHẾ QUẦY BAR 848

  Kích Thước : 

  -  Ghế Quầy Bar Nhựa Giả Mây  :    45*48*120  cm
  -  Bàn Quầy Bar Nhựa Giả Mây  :    70*70*105  cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn

  Bảo hành  : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh

  Liên hệ
 • GHẾ QUẦY BAR 847

  Kích Thước : 

  -  Ghế Quầy Bar Nhựa Giả Mây  :    45*48*120    cm
  -  Bàn Quầy Bar Nhựa Giả Mây  :    160*70*105  cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn

  Bảo hành  : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh

  Liên hệ
 • GHẾ QUẦY BAR 837

  Kích Thước : 

  -  Ghế Quầy Bar Nhựa Giả Mây  :    45*48*120  cm
  -  Bàn Quầy Bar Nhựa Giả Mây  :    70*70*105  cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn

  Bảo hành  : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh

  Liên hệ
 • GHẾ QUẦY BAR 836

  Kích Thước : 

  -  Ghế Quầy Bar Nhựa Giả Mây  :    48*50*120    cm
  -  Bàn Quầy Bar Nhựa Giả Mây  :    160*70*105  cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn

  Bảo hành  : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh

  Liên hệ
 • GHẾ QUẦY BAR 839

  Kích Thước: 

  - Ghế Quầy Bar Nhựa Giả Mây  :    50*50*110    cm
  - Bàn Quầy Bar Nhựa Giả Mây  :    120*60*100  cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển:  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh

  Liên hệ
 • GHẾ QUẦY BAR 838

  Kích Thước : 

  - Ghế Quầy Bar Nhựa Giả Mây  :    45*48*120   cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh

  Liên hệ
 • GHẾ QUẦY BAR 846

  Kích Thước : 

  - Ghế Quầy Bar Nhựa Giả Mây  :    45*48*120    cm
  - Bàn Quầy Bar Nhựa Giả Mây  :    70*70*105  cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh

  Liên hệ

Hiển thị từ 13 đến 24 trên 62 bản ghi - Trang số 2 trên 6 trang

0899522099

Hỗ trợ tuyến