So sánh sản phẩm

Ghế quầy Bar Cafe

 • GHẾ QUẦY BAR 845

  Kích Thước : 

  - Ghế Quầy Bar Nhựa Giả Mây  :    48*48*120     cm
  - Bàn Quầy Bar Nhựa Giả Mây  :    140*70*105   cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn

  Bảo hành : 12 tháng

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh

  Liên hệ
 • GHẾ QUẦY BAR 844

  Kích Thước : 

  - Ghế Quầy Bar Nhựa Giả Mây  :    45*48*120  cm
  - Bàn Quầy Bar Nhựa Giả Mây  :    60*60*105  cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh

  Liên hệ
 • GHẾ QUẦY BAR 856

  Kích Thước : 

  - Ghế Quầy Bar Nhựa Giả Mây  :    48*48*120  cm
  - Bàn Quầy Bar Nhựa Giả Mây  :    60*60*105  cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh.

  Liên hệ
 • GHẾ QUẦY BAR 855

  Kích Thước : 

  - Ghế Quầy Bar Nhựa Giả Mây  :    45*45*75  cm
  - Bàn Quầy Bar Nhựa Giả Mây  :    120*55*115  cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh.

  Liên hệ
 • GHẾ QUẦY BAR 854

  Kích Thước : 

  - Ghế Quầy Bar Nhựa Giả Mây  :    48*50*120  cm
  - Bàn Quầy Bar Nhựa Giả Mây  :    60*60*105  cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh.

  Liên hệ
 • GHẾ QUẦY BAR 853

  Kích Thước : 

  - Ghế Quầy Bar Nhựa Giả Mây  :    48*50*120  cm
  - Bàn Quầy Bar Nhựa Giả Mây  :    60*60*105  cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh.

  Liên hệ
 • GHẾ QUẦY BAR 835

  Kích Thước Bàn ghế Bar MT835:

  - Bàn: 60x60x105 cm

  - Ghế: 48x50x120 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh.

  Liên hệ
 • GHẾ QUẦY BAR 834

  Kích Thước Bàn ghế Bar MT834:

  - Bàn: 160x70x105 cm

  - Ghế: 50x50x120 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh.

  Liên hệ
 • GHẾ QUẦY BAR 833

  Kích Thước Ghế Quầy Bar MT833: 48x55x120 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh.

  Liên hệ
 • GHẾ QUẦY BAR 832

  Kích Thước Ghế Quầy Bar Nhựa Giả Mây MT832:

  - Ghế     :  50x50x120 cm

  - Bàn     : 60x60x105 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh.

  http://www.noithatmay.com/ghe-quay-bar-832-1-1-723323.html http://www.noithatmay.com/useruploads/userfiles/2958/images/GH%E1%BA%BE%20QU%E1%BA%A6Y%20BAR/ghe-quay-bar-832.jpg var google_tag_params = { dynx_itemid: 'GHẾ QUẦY BAR 832', dynx_itemid2: 'Ghế salon', dynx_pagetype: 'other', dynx_totalvalue: '1', }; /* */ var google_conversion_id = 953178692; var google_custom_params = window.google_tag_params; var google_remarketing_only = true; /* */

  Liên hệ
 • GHẾ QUẦY BAR 831

  Kích Thước Ghế Quầy Bar Nhựa Giả Mây MT831:

  - Ghế: 45x48x120 cm

  - Bàn: 60x60x105 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh.

   

  http://www.noithatmay.com/ghe-quay-bar-831-1-1-722900.html http://www.noithatmay.com/useruploads/userfiles/2958/images/GH%E1%BA%BE%20QU%E1%BA%A6Y%20BAR/ghe-quay-bar-831.jpg var google_tag_params = { dynx_itemid: 'GHẾ QUẦY BAR 831', dynx_itemid2: 'Ghế salon', dynx_pagetype: 'other', dynx_totalvalue: '1', }; /* */ var google_conversion_id = 953178692; var google_custom_params = window.google_tag_params; var google_remarketing_only = true; /* */

  Liên hệ
 • GHẾ QUẦY BAR 830

  Kích Thước Ghế quầy Bar Cafe Nhựa Giả Mây MT830 :

  - Ghế không nệm:   48x48x120 cm

  - Bàn:     60x60x105 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh.

  Liên hệ

Hiển thị từ 25 đến 36 trên 62 bản ghi - Trang số 3 trên 6 trang

0899522099

Hỗ trợ tuyến