So sánh sản phẩm

Ghế quầy Bar Cafe

 • GHẾ QUẦY BAR 829

  Kích Thước Ghế quầy Bar Nhựa Giả Mây MT829 :

  - Ghế :   48x50x120 cm

  - Bàn:     60x60x125 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh.

  Liên hệ
 • GHẾ QUẦY BAR 826

  Kích Thước Ghế quầy Bar Nhựa Giả Mây MT826 : 45x48x120 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh.

   

  Liên hệ
 • GHẾ QUẦY BAR 825

  Kích Thước Ghế quầy Bar Nhựa Giả Mây MT825 :

  - Ghế :   45x48x120 cm

  - Bàn:     60x60x105 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh.


  Liên hệ
 • GHẾ QUẦY BAR 824

  Kích Thước Ghế quầy Bar Giả Mây MT824 : 

  - Ghế   : 60x60x105 cm

  - Bàn   : 50x50x120 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn

  Bảo hành  : 12 tháng.

  Vận chuyển: Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh

  Liên hệ
 • GHẾ QUẦY BAR 823

  Kích Thước Ghế quầy Bar Giả Mây MT823 : 

  - Bàn   : 120x70x105 cm

  - Ghế   : 50x50x120 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn

  Bảo hành  : 12 tháng.

  Vận chuyển: Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh

  Liên hệ
 • GHẾ QUẦY BAR 822

  Kích Thước Ghế quầy Bar Giả Mây MT832 :

  - Bàn   : 60x60x105 cm

  - Ghế   : 50x50x120 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn

  Bảo hành  : 12 tháng.

  Vận chuyển: Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh

  Liên hệ
 • GHẾ QUẦY BAR 821

  Kích Thước Ghế quầy Bar Giả Mây MT821 :

  - Bàn   : 60x60x105 cm

  - Ghế   : 45x48x120 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn

  Bảo hành  : 12 tháng.

  Vận chuyển: Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh

  Liên hệ
 • GHẾ QUẦY BAR 820

  Kích Thước Ghế quầy Bar Giả Mây MT820 : 

  - Bàn   : 60x60x105 cm

  - Ghế   : 45x48x120 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn

  Bảo hành  : 12 tháng.

  Vận chuyển: Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh

   

  Liên hệ
 • GHẾ QUẦY BAR 852

  Kích Thước Ghế quầy Bar Giả Mây MT852 :

  - Bàn   : 120x120x105 cm

  - Ghế   : 45x48x120 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn

  Bảo hành  : 12 tháng.

  Vận chuyển: Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh

   

  Liên hệ
 • GHẾ QUẦY BAR 818

  Kích Thước Ghế quầy Bar Giả Mây MT818 :

  - Bàn   : 160x70x105 cm

  - Ghế   : 45x48x120 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn

  Bảo hành  : 12 tháng.

  Vận chuyển: Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh

  http://www.noithatmay.com/ghe-quay-bar-818-1-1-718859.html http://www.noithatmay.com/useruploads/userfiles/2958/images/GH%E1%BA%BE%20QU%E1%BA%A6Y%20BAR/ghe-quay-bar-818.jpg var google_tag_params = { dynx_itemid: 'GHẾ QUẦY BAR 818', dynx_itemid2: 'Ghế salon', dynx_pagetype: 'other', dynx_totalvalue: '1', }; /* */ var google_conversion_id = 953178692; var google_custom_params = window.google_tag_params; var google_remarketing_only = true; /* */

  Liên hệ
 • GHẾ QUẦY BAR 817

  Kích Thước Ghế quầy Bar Giả Mây MT817:

  - Bàn   : 160x70x105 cm

  - Ghế   : 45x48x120 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn

  Bảo hành  : 12 tháng.

  Vận chuyển: Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh

  http://www.noithatmay.com/ghe-quay-bar-817-1-1-718742.html http://www.noithatmay.com/useruploads/userfiles/2958/images/GH%E1%BA%BE%20QU%E1%BA%A6Y%20BAR/ghe-quay-bar-817.jpg var google_tag_params = { dynx_itemid: 'GHẾ QUẦY BAR 817', dynx_itemid2: 'Ghế salon', dynx_pagetype: 'other', dynx_totalvalue: '1', }; /* */ var google_conversion_id = 953178692; var google_custom_params = window.google_tag_params; var google_remarketing_only = true; /* */

  Liên hệ
 • GHẾ QUẦY BAR 816

  Kích Thước Ghế quầy Bar Giả Mây MT816 : 

  - Bàn   : 60x60x110 cm

  - Ghế   : 48x48x120 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn

  Bảo hành  : 12 tháng.

  Vận chuyển: Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh

  Liên hệ

Hiển thị từ 37 đến 48 trên 62 bản ghi - Trang số 4 trên 6 trang

0899522099

Hỗ trợ tuyến