So sánh sản phẩm

Ghế quầy Bar Cafe

 • GHẾ QUẦY BAR 810

  Kích Thước Ghế quầy Bar Giả Mây MT810 :

  - Bàn   : 160x70x105 cm

  - Ghế   : 45x48x120 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn

  Bảo hành  : 12 tháng.

  Vận chuyển: Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh

  Liên hệ
 • GHẾ QUẦY BAR 809

  Kích Thước Ghế quầy Bar Giả Mây MT809 :

  - Bàn   : 70x70x105 cm

  - Ghế   : 50x50x120 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn

  Bảo hành  : 12 tháng.

  Vận chuyển: Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh

   

  Liên hệ
 • GHẾ QUẦY BAR 808

  Kích Thước Ghế quầy Bar Nhựa Giả Mây MT808 : 

  - Ghế  : 52x52x120 cm

  - Bàn  : 70x70x105 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh.

  http://www.noithatmay.com/ghe-quay-bar-808-1-1-716332.html http://www.noithatmay.com/useruploads/userfiles/2958/images/GH%E1%BA%BE%20QU%E1%BA%A6Y%20BAR/ghe-quay-bar-808.jpg var google_tag_params = { dynx_itemid: 'GHẾ QUẦY BAR 808', dynx_itemid2: 'Ghế salon', dynx_pagetype: 'other', dynx_totalvalue: '1', }; /* */ var google_conversion_id = 953178692; var google_custom_params = window.google_tag_params; var google_remarketing_only = true; /* */

  Liên hệ
 • GHẾ QUẦY BAR 807

  Kích Thước Ghế quầy Bar Nhựa Giả Mây MT807 : 

  - Ghế  : 50x50x120 cm

  - Bàn  : 70x70x105 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh.

  http://www.noithatmay.com/ghe-quay-bar-807-1-1-716309.html http://www.noithatmay.com/useruploads/userfiles/2958/images/GH%E1%BA%BE%20QU%E1%BA%A6Y%20BAR/ghe-quay-bar-807.jpg var google_tag_params = { dynx_itemid: 'GHẾ QUẦY BAR 807', dynx_itemid2: 'Ghế salon', dynx_pagetype: 'other', dynx_totalvalue: '1', }; /* */ var google_conversion_id = 953178692; var google_custom_params = window.google_tag_params; var google_remarketing_only = true; /* */

  Liên hệ
 • GHẾ QUẦY BAR 806

  Kích Thước Ghế quầy Bar Nhựa Giả Mây MT806 : 

  - Ghế  : 48x48x120 cm

  - Bàn  : 70x70x105 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh.

  http://www.noithatmay.com/ghe-quay-bar-806-1-1-716265.html http://www.noithatmay.com/useruploads/userfiles/2958/images/GH%E1%BA%BE%20QU%E1%BA%A6Y%20BAR/ghe-quay-bar-806.jpg var google_tag_params = { dynx_itemid: 'GHẾ QUẦY BAR 806', dynx_itemid2: 'Ghế salon', dynx_pagetype: 'other', dynx_totalvalue: '1', }; /* */ var google_conversion_id = 953178692; var google_custom_params = window.google_tag_params; var google_remarketing_only = true; /* */

  Liên hệ
 • Ghế quầy Bar 801

  Kích Thước Ghế quầy Bar MT801 : 

  - Ghế    :   45x48x120 cm

  - Bàn     :   140x70x105 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.

  Liên hệ
 • Ghế quầy Bar MT 802

  Kích Thước Ghế quầy Bar MT802 : 

  - Ghế      :  45x48x120 cm

  - Bàn      :   70x70x105 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.

  Liên hệ
 • Ghế quầy Bar MT 803

  Kích Thước Ghế quầy Bar MT803 : 

  - Ghế      :  45x48x120 cm

  - Bàn      :   70x70x105 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.

  Liên hệ
 • Ghế quầy Bar MT 804

  Kích Thước Ghế quầy Bar MT804 : 

  - Ghế      :  45x48x120 cm

  - Bàn      :   70x70x105 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.

  Liên hệ
 • Ghế quầy Bar MT 805

  Kích Thước Ghế quầy Bar MT805 : 

  - Ghế     :  50x50x120 cm

  - Bàn      :   60x60x105 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.

  Liên hệ

Hiển thị từ 49 đến 58 trên 58 bản ghi - Trang số 5 trên 5 trang

0899522099

Hỗ trợ tuyến