So sánh sản phẩm

 • Bàn ghế cafe nhựa giả mây - MT 235

  Kích Thước Bàn Ghế Cafe Nhựa Giả Mây MT235 : 

  - Ghế:  60x60x85 cm

  - Bàn :  140x140x72 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh.

  Liên hệ
 • Bàn ghế cafe nhựa giả mây - MT 234

  Kích Thước Bàn Ghế Cafe Nhựa Giả Mây MT234 : 

  - Ghế:  70x70x85 cm

  - Bàn :  90x160x72 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh.

  Liên hệ
 • Bàn ghế cafe nhựa giả mây - MT 233

  Kích Thước Bàn Ghế Cafe Nhựa Giả Mây MT233 : 

  - Ghế:  40x40x45 cm

  - Bàn :  160x80x75 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh.

  Liên hệ
 • Bàn ghế cafe nhựa giả mây - MT 232

  Kích Thước Bàn Ghế Cafe Nhựa Giả Mây MT232 : 

  - Ghế:  55x60x70 cm

  - Bàn :  180x125x75 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh.

  Liên hệ
 • Bàn ghế cafe nhựa giả mây - MT 231

  Kích Thước Bàn Ghế Cafe Nhựa Giả Mây MT231:

  - Ghế:  60x60x70 cm

  - Bàn :  125x125x75 cm

  - Đôn:   40x40x35 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh.

  Liên hệ
 • Bàn ghế cafe nhựa giả mây - MT 230

  Kích Thước Bàn Ghế Cafe Nhựa Giả Mây​ MT230:

  - Bàn:  90x120x723 cm

  - Ghế:  60x55x85 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh.

  Liên hệ
 • Bàn ghế cafe nhựa giả mây - MT 229

  Kích Thước Bàn Ghế Cafe Nhựa Giả Mây MT229 : 

  - Ghế:  55x65x90 cm

  - Bàn :  70x140x75 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh.

  Liên hệ
 • Bàn ghế cafe nhựa giả mây - MT 228

  Kích Thước Bàn Ghế Cafe Nhựa Giả Mây MT228 : 

  - Ghế:  70x70x70 cm

  - Bàn :  80x160x75 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh.

  Liên hệ
 • Bàn ghế cafe nhựa giả mây - MT 226

  Kích Thước Bàn Ghế Cafe Nhựa Giả Mây MT226 : 

  - Ghế:  55x65x85 cm

  - Bàn :  70x140x75 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh.

  Liên hệ
 • Bàn ghế cafe nhựa giả mây - MT 225

  Kích Thước Bàn Ghế Cafe Nhựa Giả Mây MT225 : 

  - Ghế:  65x68x70 cm

  - Bàn :  70x140x75 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh.

  Liên hệ
 • Bàn ghế cafe nhựa giả mây - MT 224

  Kích Thước Bàn Ghế Cafe Nhựa Giả Mây MT224 : 

  - Ghế:  60x55x85 cm

  - Bàn :  70x70x75 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh.

  Liên hệ
 • Bàn ghế cafe nhựa giả mây - MT 223

  Kích Thước Bàn Ghế Cafe Nhựa Giả Mây MT223

  - Ghế:  160x50x35 cm

  - Bàn :  180x90x55 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh.

  Liên hệ

Hiển thị từ13 đến 24 trên 91 bản ghi - Trang số 2 trên 8 trang

0899522099

Hỗ trợ tuyến