So sánh sản phẩm

 • Bàn ghế cafe nhựa giả mây - MT 222

  Kích Thước Bàn Ghế Cafe Nhựa Giả Mây MT222 : 

  - Ghế đôi  :     120x55x85 cm

  - Ghế đơn:    60x55x85 cm

  - Bàn       :    55x110x50 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh.

  Liên hệ
 • Bàn ghế cafe nhựa giả mây - MT 221

  Kích Thước Bàn Ghế Cafe Nhựa Giả Mây MT221 : 

  - Ghế:  55x55x85 cm

  - Bàn :  140x140x75 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh.

  Liên hệ
 • Bàn ghế cafe nhựa giả mây - MT 220

  Kích Thước Bàn Ghế Cafe Nhựa Giả Mây MT220 : 

  - Ghế:  55x55x90 cm

  - Bàn :  140x140x75 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh.

  Liên hệ
 • Bàn ghế cafe nhựa giả mây - MT 219

  Kích Thước Bàn Ghế Cafe Nhựa Giả Mây MT219 : 

  - Ghế:  60x60x85 cm

  - Bàn :  60x60x72 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh.

  Liên hệ
 • Bàn ghế cafe nhựa giả mây - MT 218

  Kích Thước Bàn Ghế Cafe Nhựa Giả Mây MT218 : 

  - Ghế:  55x65x90 cm

  - Bàn :  70x140x75 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh.

  Liên hệ
 • Bàn ghế cafe nhựa giả mây - MT 217

  Kích Thước Bàn Ghế Cafe Nhựa Giả Mây MT217 : 

  - Ghế:  55x65x85 cm

  - Bàn :  70x70x75 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh.

  Liên hệ
 • Bàn ghế cafe nhựa giả mây - MT 216

  Kích Thước Bàn Ghế Cafe Nhựa Giả Mây MT216 : 

  - Ghế:  45x50x95 cm

  - Bàn :  60x120x75 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh.

  Liên hệ
 • Bàn ghế cafe nhựa giả mây - MT 215

  Kích Thước Bàn Ghế Cafe Nhựa Giả Mây MT215 : 

  - Ghế:  55x55x90 cm

  - Bàn :  70x70x75 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh.

  Liên hệ
 • sofa nhựa giả mây- MT 114

  Kích Thước Sofa Nhựa Giả Mây MT114 : 

  - Sofa đơn:  70x70x70 cm

  - Sofa đôi:   140x70x70 cm

  - Sofa băng ba: 170x70x70 cm

  - Bàn:      60x120x50 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh.

  Liên hệ
 • sofa nhựa giả mây - MT 112

  Kích Thước Bàn Ghế Cafe Nhựa Giả Mây MT112 : 

  - Sofa đôi:  140x70x70 cm

  - Đôn      :  60x60x40 cm

  - Sofa đơn: 70x70x70 cm

  - Bàn :  70x70x75 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh.

  Liên hệ
 • sofa nhựa giả mây - MT111

  Kích Thước SofaNhựa Giả Mây MT111 : 

  - Sofa băng ba:  170x70x65 cm

  - Sofa đơn :  75x70x65 cm

  - Bàn        :   110x55x50 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh.

  http://www.noithatmay.com/sofa-ghe-gia-may-nhua-33-1.html http://www.noithatmay.com/useruploads/userfiles/2958/images/SOFA%20NH%E1%BB%B0A%20GI%E1%BA%A2%20M%C3%82Y/sofa-nhua-gia-may-mt111.jpg var google_tag_params = { dynx_itemid: 'SOFA NHỰA GIẢ MÂY- MT 111', dynx_itemid2: 'Ghế salon', dynx_pagetype: 'other', dynx_totalvalue: '1', }; /* */ var google_conversion_id = 953178692; var google_custom_params = window.google_tag_params; var google_remarketing_only = true; /* */

  Liên hệ
 • sofa nhựa giả mây - MT 110

  Kích Thước Sofa Nhựa Giả Mây MT110 : 

  - Sofa đôi  :   140x70x70 cm

  - Đôn        :    60x60x40 cm

  - Sofa đơn:    70x70x70 cm

  - Bàn       :     60x60x40 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh.

  http://www.noithatmay.com/sofa-ghe-gia-may-nhua-32-1.html http://www.noithatmay.com/useruploads/userfiles/2958/images/SOFA%20NH%E1%BB%B0A%20GI%E1%BA%A2%20M%C3%82Y/sofa-nhua-gia-may-mt110.jpg var google_tag_params = { dynx_itemid: 'SOFA NHỰA GIẢ MÂY- MT 110', dynx_itemid2: 'Ghế salon', dynx_pagetype: 'other', dynx_totalvalue: '1', }; /* */ var google_conversion_id = 953178692; var google_custom_params = window.google_tag_params; var google_remarketing_only = true; /* */

  Liên hệ

Hiển thị từ25 đến 36 trên 91 bản ghi - Trang số 3 trên 8 trang

0899522099

Hỗ trợ tuyến