So sánh sản phẩm

 • sofa nhựa giả mây - MT 109

  Kích Thước SofaNhựa Giả Mây MT109 : 

  - Sofa băng ba:  170x75x65 cm

  - Sofa đơn :  75x75x65 cm

  - Bàn        :   120x60x50 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh.

  Liên hệ
 • sofa nhựa giả mây - MT 108

  Kích Thước SofaNhựa Giả Mây MT108 : 

  - Sofa băng đôi: 125x65x75 cm

  - Sofa đơn :  60x65x75 cm

  - Bàn        :   110x55x50 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh.

  Liên hệ
 • sofa nhựa giả mây - MT 107

  Kích Thước SofaNhựa Giả Mây MT107 : 

  - Băng dài:  240+70 x70x70 cm

  - Bàn : 110x55x45 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh.

  http://www.noithatmay.com/sofa-ghe-gia-may-nhua-29-1.html http://www.noithatmay.com/useruploads/userfiles/2958/images/SOFA%20NH%E1%BB%B0A%20GI%E1%BA%A2%20M%C3%82Y/sofa-nhua-gia-may-mt107.jpg var google_tag_params = { dynx_itemid: 'SOFA NHỰA GIẢ MÂY- MT 107', dynx_itemid2: 'Ghế salon', dynx_pagetype: 'other', dynx_totalvalue: '1', }; /* */ var google_conversion_id = 953178692; var google_custom_params = window.google_tag_params; var google_remarketing_only = true; /* */

  Liên hệ
 • sofa nhựa giả mây - MT 106

  Kích Thước Sofa Nhựa Giả Mây MT106 : 

  - Sofa đôi:    140x70x75 cm

  - Sofa đơn :  70x70x75 cm

  - Bàn        :   60x60x40 cm

  - Đôn   :        60x60x40 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh.

  Liên hệ
 • sofa nhựa giả mây - MT 105

  Kích Thước SofaNhựa Giả Mây MT105 : 

  - Sofa đôi :  140x70x75 cm

  - Sofa đơn :  70x70x75 cm

  - Đồn       :    60x60x40 cm

  - Bàn       :   60x60x40 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh.

  Liên hệ
 • sofa nhựa giả mây - MT 104

  Kích Thước Sofa Nhựa Giả Mây MT104 : 

  - Sofa đôi:     140x70x90 cm

  - Sofa đơn :  70x70x90 cm

  - Bàn        :   110x55x50 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh.

  Liên hệ
 • sofa nhựa giả mây - MT 103

  Kích Thước Sofa Nhựa Giả Mây MT103 : 

  - Băng Sofa dài:   210x70x70 cm

  - Bàn        :   60x60x40 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh.

  Liên hệ
 • sofa nhựa giả mây - MT 102

  Kích Thước Sofa Nhựa Giả Mây MT102 : 

  - Sofa đôi: 140x70x80 cm

  - Sofa đơn :  70x70x80 cm

  - Bàn        :   100x50x50 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh.

  Liên hệ
 • sofa nhựa giả mây- MT 101

  Kích Thước Sofa Nhựa Giả Mây MT101 : 

  - Băng Sofa dài:  70x220x70 cm

  - Đôn   :  60x60x40 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh.

  Liên hệ
 • sofa nhựa giả mây- MT 153

  Kích Thước Sofa Nhựa Giả Mây MT153 : 

  - Sofa băng ba:  170x70x85 cm

  - Sofa đơn :  70x70x85 cm

  - Bàn        :   50x50x40 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh.

  Liên hệ
 • sofa nhựa giả mây - MT 152

  Kích Thước Sofa Nhựa Giả Mây MT154 : 

  - Sofa đôi:     170x70x85 cm

  - Sofa đơn :  75x70x85 cm

  - Bàn        :   60x120x50 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.

   

  Liên hệ
 • sofa nhựa giả mây - MT 151

  Kích Thước Sofa Nhựa Giả Mây MT151 : 

  - Sofa đôi:    140x70x70 cm

  - Sofa đơn :  70x70x70 cm

  - Bàn        :   110x55x40 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.

   

  Liên hệ

Hiển thị từ37 đến 48 trên 91 bản ghi - Trang số 4 trên 8 trang

0899522099

Hỗ trợ tuyến