So sánh sản phẩm

 • sofa nhựa giả mây - MT 138

  Kích Thước Sofa Nhựa Giả Mây MT138 : 

  - Sofa băng dài:  170x70x70 cm

  - Sofa đơn :  70x70x70 cm

  - Bàn        :   60x60x40 cm

  - Đôn   :   60x60x35 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.

   

  Liên hệ
 • sofa nhựa giả mây - MT137

  Kích Thước Sofa Nhựa Giả Mây MT137

  - Sofa băng dài:  210x210x70 cm

  - Bàn        :   60x60x40 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.

   

  http://www.noithatmay.com/sofa-ghe-gia-may-nhua-18-1.html http://www.noithatmay.com/useruploads/userfiles/2958/images/SOFA%20NH%E1%BB%B0A%20GI%E1%BA%A2%20M%C3%82Y/sofa-nhua-gia-may-mt137.jpg var google_tag_params = { dynx_itemid: 'SOFA NHỰA GIẢ MÂY- MT 137', dynx_itemid2: 'Ghế salon', dynx_pagetype: 'other', dynx_totalvalue: '1', }; /* */ var google_conversion_id = 953178692; var google_custom_params = window.google_tag_params; var google_remarketing_only = true; /* */

  Liên hệ
 • sofa nhựa giả mây - MT 136

  Kích Thước Sofa Nhựa Giả Mây MT136 : 

  - Sofa băng ba:  180x70x75 cm

  - Sofa đơn :  80x70x75 cm

  - Bàn        :   55x110x50 cm

  - Đôn   :    50x50x40 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.

   

  Liên hệ
 • sofa nhựa giả mây - MT 134

  Kích Thước Sofa Nhựa Giả Mây MT134 : 

  - Sofa đôi:    140x70x80 cm

  - Sofa đơn :  40x40x40 cm

  - Bàn        :   60x120x40 cm

  - Đôn   :    70x70x70 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.

   

  Liên hệ
 • sofa nhựa giả mây - MT 133

  Kích Thước Sofa Nhựa Giả Mây MT133 : 

  - Băng sofa dài:  290x290x70 cm

  - Sofa đơn :  70x70x70 cm

  - Bàn        :   110x55x50 cm

  - Đôn   :     40x40x40 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.

   

  Liên hệ
 • sofa nhựa giả mây - MT 131

  Kích Thước Sofa Nhựa Giả Mây MT131 : 

  - Sofa dài:  290x270x70 cm

  - Sofa đơn :  70x70x70 cm

  - Bàn        :   60x60x40 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.

   

  Liên hệ
 • sofa nhựa giả mây - MT130

  Kích Thước Sofa Nhựa Giả Mây MT130 : 

  - Sofa băng ba:  180x70x70 cm

  - Sofa đơn :  80x70x70 cm

  - Bàn        :   55x110x40 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.

  Liên hệ
 • sofa nhựa giả mây - MT129

  Kích Thước Sofa Nhựa Giả Mây MT129 : 

  - Sofa đôi:   140x70x80 cm

  - Sofa đơn :  70x70x80 cm

  - Bàn        :   500x100x50 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.

  Liên hệ
 • sofa nhựa giả mây - MT128

  Kích Thước Sofa Nhựa Giả Mây MT128 : 

  - Ghế   :  70x70x80 cm

  - Bàn   :   60x60x40 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.

  Liên hệ
 • sofa nhựa giả mây - MT126

  Kích Thước Sofa Nhựa Giả Mây MT126 : 

  - Sofa băng dài:  2200x220x70 cm

  - Bàn        :   60x60x40 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.

  Liên hệ

Hiển thị từ49 đến 60 trên 91 bản ghi - Trang số 5 trên 8 trang

0899522099

Hỗ trợ tuyến