So sánh sản phẩm

Sofa Nhựa Giả Mây

 • SOFA NHỰA GIẢ MÂY MT1A23

  Kích Thước Sofa Nhựa Giả Mây MT1A23 :
  - Góc tay trái  : 195x80x75 cm
  - Góc tay phải : 130x80x75 cm. 
  - Bàn góc 1/4 : 60x60x45 cm. 
  Màu dây/nệm: Tự chọn.
  Bảo hành  : 12 tháng.
  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh

  Liên hệ
 • SOFA NHỰA GIẢ MÂY MT1A22

  Kích Thước Sofa Nhựa Giả Mây MT1A22 :
  - Bàn  : 100x100x45 cm
  - Băng Ba : 210x95x75 cm. 
  - Đơn : 95x95x75 cm. 
  Màu dây/nệm: Tự chọn.
  Bảo hành  : 12 tháng.
  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh

  Liên hệ
 • Sofa Nhựa Giả Mây MT1A21

  Sofa Nhựa Giả Mây MT1A21 :
  - Bàn góc 1/4  : 60x60x45 cm
  - Góc tay trái : 1130x75x75 cm
  - Góc tay phải :195x75x75 cm. 
  Màu dây/nệm: Tự chọn
  Bảo hành : 12 tháng.
  Vận chuyển : Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh

   

  Liên hệ
 • SOFA NHỰA GIẢ MÂY 1A19

  Kích Thước Sofa Nhựa Giả Mây MT1A19 : 
  - Bàn có kính : 60x120x45 cm
  - Băng Ba : 180x75x75 cm. 
  - Đơn : 75x75x75 cm. 
  Màu dây/nệm : Tự chọn.
  Bảo hành : 12 tháng.
  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh

  Liên hệ
 • SOFA NHỰA GIẢ MÂY 1A18

  Kích Thước Sofa Nhựa Giả Mây MT1A18 : 

  - Bàn có kính      :  60*60*35 cm
  - Sofa                 :  220*140*70*70  cm
   

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh.

  Liên hệ
 • SOFA NHỰA GIẢ MÂY 1A17

  Kích Thước Sofa Nhựa Giả Mây MT1A17 : 

  - Bàn có kính      :  100*50*45 cm
  - Sofa đơn          :  70*70*75  cm
  - Bàn nhỏ            :  50*50*45  cm
  - Sofa băng ba    :  170*70*75 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh.

   

  Liên hệ
 • SOFA NHỰA GIẢ MÂY 1A16

  Kích Thước Sofa Nhựa Giả Mây MT1A16 : 

  -  Bàn có kính    :  40*40*45        cm
  -  Ghế đôi           :  140*70*100    cm​

  Màu dây/nệm: Tự chọn

  Bảo hành  : 12 tháng.

  Vận chuyển: Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh

   

  Liên hệ
 • SOFA NHỰA GIẢ MÂY 1A15

  Kích Thước Sofa Nhựa Giả Mây MT1A15 : 

  -  Bàn có kính    :  120*60*80 cm
  -  Sofa đôi          :  140*60*90 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn

  Bảo hành  : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh

  Liên hệ
 • SOFA NHỰA GIẢ MÂY 1A14

  Kích Thước Sofa Nhựa Giả Mây MT1A14

  -  Bàn có kính    :  110*55*50   cm
  -  Sofa đơn        :  70*70*75     cm
  -  Sofa đôi         :  140*70*75    cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn

  Bảo hành  : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh

  Liên hệ
 • SOFA NHỰA GIẢ MÂY 1A13

  Kích Thước Sofa Nhựa Giả Mây MT1A13 : 

  -  Bàn có kính    :  60*60*30 cm
  -  Sofa đơn        :  80*70*70 cm
  -  Sofa đôi         :  150*70*70 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn

  Bảo hành  : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh

  Liên hệ
 • SOFA NHỰA GIẢ MÂY 1A12

  Kích Thước Sofa Nhựa Giả Mây MT1A12 : 

  -  Bàn có kính    :  110*55*50   cm
  -  Sofa đơn        :  70*70*75     cm
  -  Sofa đôi         :  140*70*75    cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn

  Bảo hành  : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh

  Liên hệ
 • SOFA NHỰA GIẢ MÂY 1A11

  Kích Thước Sofa Nhựa Giả Mây MT1A11 : 

  -  Bàn có kính    :  110*55*50   cm
  -  Sofa đơn        :  70*70*75     cm
  -  Sofa đôi         :  140*70*75    cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn

  Bảo hành  : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh

  Liên hệ

Hiển thị từ 13 đến 24 trên 82 bản ghi - Trang số 2 trên 7 trang

0899522099

Hỗ trợ tuyến