So sánh sản phẩm

Sofa Nhựa Giả Mây

 • SOFA NHỰA GIẢ MÂY 1A18

  Kích Thước Sofa Nhựa Giả Mây MT1A18 : 

  - Bàn có kính      :  60*60*35 cm
  - Sofa                 :  220*140*70*70  cm
   

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh.

  Liên hệ
 • SOFA NHỰA GIẢ MÂY 1A17

  Kích Thước Sofa Nhựa Giả Mây MT1A17 : 

  - Bàn có kính      :  100*50*45 cm
  - Sofa đơn          :  70*70*75  cm
  - Bàn nhỏ            :  50*50*45  cm
  - Sofa băng ba    :  170*70*75 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh.

   

  Liên hệ
 • SOFA NHỰA GIẢ MÂY 1A16

  Kích Thước Sofa Nhựa Giả Mây MT1A16 : 

  -  Bàn có kính    :  40*40*45        cm
  -  Ghế đôi           :  140*70*100    cm​

  Màu dây/nệm: Tự chọn

  Bảo hành  : 12 tháng.

  Vận chuyển: Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh

   

  Liên hệ
 • SOFA NHỰA GIẢ MÂY 1A15

  Kích Thước Sofa Nhựa Giả Mây MT1A15 : 

  -  Bàn có kính    :  120*60*80 cm
  -  Sofa đôi          :  140*60*90 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn

  Bảo hành  : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh

  Liên hệ
 • SOFA NHỰA GIẢ MÂY 1A14

  Kích Thước Sofa Nhựa Giả Mây MT1A14

  -  Bàn có kính    :  110*55*50   cm
  -  Sofa đơn        :  70*70*75     cm
  -  Sofa đôi         :  140*70*75    cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn

  Bảo hành  : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh

  Liên hệ
 • SOFA NHỰA GIẢ MÂY 1A13

  Kích Thước Sofa Nhựa Giả Mây MT1A13 : 

  -  Bàn có kính    :  60*60*30 cm
  -  Sofa đơn        :  80*70*70 cm
  -  Sofa đôi         :  150*70*70 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn

  Bảo hành  : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh

  Liên hệ
 • SOFA NHỰA GIẢ MÂY 1A12

  Kích Thước Sofa Nhựa Giả Mây MT1A12 : 

  -  Bàn có kính    :  110*55*50   cm
  -  Sofa đơn        :  70*70*75     cm
  -  Sofa đôi         :  140*70*75    cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn

  Bảo hành  : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh

  Liên hệ
 • SOFA NHỰA GIẢ MÂY 1A11

  Kích Thước Sofa Nhựa Giả Mây MT1A11 : 

  -  Bàn có kính    :  110*55*50   cm
  -  Sofa đơn        :  70*70*75     cm
  -  Sofa đôi         :  140*70*75    cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn

  Bảo hành  : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh

  Liên hệ
 • SOFA NHỰA GIẢ MÂY 1A10

  Kích Thước Sofa Nhựa Giả Mây MT1A10 : 

  -  Bàn có kính       :  120*60*50  cm
  -  Đôn                  :  45*45*40  cm
  -  Sofa đơn           :  70*70*70  cm
  -  Sofa băng ba     :  180*70*70  cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn

  Bảo hành  : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh

  Liên hệ
 • SOFA NHỰA GIẢ MÂY 1A9

  Kích Thước Sofa Nhựa Giả Mây MT1A9 : 

  -  Bàn có kính        :  120*60*41  cm
  -  Bàn nhỏ              :   45*45*40  cm
  -  Sofa đơn             :  80*70*75  cm
  -  Sofa băng ba    :  180*70*75  cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn

  Bảo hành  : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh

  Liên hệ
 • SOFA NHỰA GIẢ MÂY 1A8

  Kích Thước Sofa Nhựa Giả Mây MT1A8  : 

  -  Bàn có kính    : 120*60*50   cm
  -  Sofa đơn        : 70*70*70     cm
  -  Sofa đôi          : 140*70*70   cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn

  Bảo hành  : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh

  Liên hệ
 • SOFA NHỰA GIẢ MÂY 1A7

  Kích Thước Sofa Nhựa Giả Mây MT1A7  : 

  -  Bàn có kính    :  120*60*50 cm
  -  Sofa đơn        :  70*70*75 cm
  -  Sofa đôi         :  140*70*75 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn

  Bảo hành  : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh

  Liên hệ

Hiển thị từ 25 đến 36 trên 90 bản ghi - Trang số 3 trên 8 trang

0899522099

Hỗ trợ tuyến