So sánh sản phẩm

Sofa Nhựa Giả Mây

 • SOFA NHỰA GIẢ MÂY 1A10

  Kích Thước Sofa Nhựa Giả Mây MT1A10 : 

  -  Bàn có kính       :  120*60*50  cm
  -  Đôn                  :  45*45*40  cm
  -  Sofa đơn           :  70*70*70  cm
  -  Sofa băng ba     :  180*70*70  cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn

  Bảo hành  : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh

  Liên hệ
 • SOFA NHỰA GIẢ MÂY 1A9

  Kích Thước Sofa Nhựa Giả Mây MT1A9 : 

  -  Bàn có kính        :  120*60*41  cm
  -  Bàn nhỏ              :   45*45*40  cm
  -  Sofa đơn             :  80*70*75  cm
  -  Sofa băng ba    :  180*70*75  cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn

  Bảo hành  : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh

  Liên hệ
 • SOFA NHỰA GIẢ MÂY 1A8

  Kích Thước Sofa Nhựa Giả Mây MT1A8  : 

  -  Bàn có kính    : 120*60*50   cm
  -  Sofa đơn        : 70*70*70     cm
  -  Sofa đôi          : 140*70*70   cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn

  Bảo hành  : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh

  Liên hệ
 • SOFA NHỰA GIẢ MÂY 1A7

  Kích Thước Sofa Nhựa Giả Mây MT1A7  : 

  -  Bàn có kính    :  120*60*50 cm
  -  Sofa đơn        :  70*70*75 cm
  -  Sofa đôi         :  140*70*75 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn

  Bảo hành  : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh

  Liên hệ
 • SOFA NHỰA GIẢ MÂY 1A6

  Kích Thước Sofa Nhựa Giả Mây MT1A6  : 

  -  Sofa đôi          :  140*70*75 cm
  -  Sofa đơn         :  70*70*75 cm
  -  Bàn có kính    :  120*60*50 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn

  Bảo hành  : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh

  Liên hệ
 • SOFA NHỰA GIẢ MÂY 1A5

  Kích Thước Sofa Nhựa Giả Mây MT1A5  : 

  -  Sofa đôi     :  140*70*75 cm
  -  Đơn           :  80*70*75 cm
  -  Bàn nhỏ     :  45*45*40 cm
  -  Bàn lớn     :  60*60*40 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn

  Bảo hành  : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh

  Liên hệ
 • SOFA NHỰA GIẢ MÂY 1A4

  Kích Thước Sofa Nhựa Giả Mây MT1A4  : 

  -  Băng ba     :  170*70*75  cm
  -  Sofa đơn    :  70*70*75   cm
  -  Bàn             :  80*80*50   cm
  -  Đôn             :  50*50*45   cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn

  Bảo hành  : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh

  Liên hệ
 • SOFA NHỰA GIẢ MÂY 1A3

  Kích Thước Sofa Nhựa Giả Mây MT1A3  : 

  -  Băng đôi    :  140*70*70  cm
  -  Bàn             :  120*120*70  cm
  -  Đôn             :  60*60*30  cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn

  Bảo hành  : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh

  Liên hệ
 • SOFA NHỰA GIẢ MÂY 1A2

  Kích Thước Sofa Nhựa Giả Mây MT1A2  : 

  -  Sofa đôi           :  120* 60*60  cm
  -  Sofa đơn         :   60*60 *60  cm
  -  Bàn có kính     :  80* 60*50   cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn

  Bảo hành  : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh

  Liên hệ
 • SOFA NHỰA GIẢ MÂY 1A1

  Kích Thước Sofa Nhựa Giả Mây MT1A1  : 

  -  Băng ba      : 170*70*75   cm
  -  Đơn             : 70*70*75   cm
  -  Bàn              : 80*80*50   cm
  -  Đôn              : 60*60*45  cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn

  Bảo hành  : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh

  Liên hệ
 • SOFA NHỰA GIẢ MÂY- MT 162

  Kích Thước Sofa Nhựa Giả Mây MT162 :

  -  Sofa đôi: 140x80x110 cm
  -  Sofa đơn:  65x80x110 cm
  -  Bàn     : 120x60x50 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh.

  http://www.noithatmay.com/sofa-nhua-gia-may-mt-162-1-1-841175.html http://www.noithatmay.com/useruploads/userfiles/2958/images/SOFA%20NH%E1%BB%B0A%20GI%E1%BA%A2%20M%C3%82Y/sofa-nhua-gia-may-mt162.jpg var google_tag_params = { dynx_itemid: 'SOFA NHỰA GIẢ MÂY- MT 162', dynx_itemid2: 'Ghế salon', dynx_pagetype: 'other', dynx_totalvalue: '1', }; /* */ var google_conversion_id = 953178692; var google_custom_params = window.google_tag_params; var google_remarketing_only = true; /* */

  Liên hệ
 • SOFA NHỰA GIẢ MÂY- MT 161

  Kích Thước Sofa nhựa giả mây MT161:

  - Sofa: 140x70x85 cm
  - Ghế: 70x70x85 cm
  - Bàn: 110x55x50 cm , 45x45x50 cm
  - Đôn: 45x45x45 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh.

  Liên hệ

Hiển thị từ 25 đến 36 trên 82 bản ghi - Trang số 3 trên 7 trang

0899522099

Hỗ trợ tuyến