So sánh sản phẩm

Sofa Nhựa Giả Mây

 • SOFA NHỰA GIẢ MÂY- MT 156

  Kích Thước Sofa Nhựa Giả Mây MT156:

  - Băng ba : 170x70x65 cm

  - Đơn, không tay : 55x70x65 cm

  - Đôn : 55x55x45 cm

  - Bàn : 60x60x45 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh.

  Liên hệ
 • SOFA NHỰA GIẢ MÂY- MT155

  Kích Thước Sofa Nhựa Giả Mây MT155 :

  - Ghế :   60x60x85 cm

  - Bàn:     60x120x50 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh.

  Liên hệ
 • SOFA NHỰA GIẢ MÂY- MT 154

  Kích Thước Sofa Nhựa Giả Mây MT154 : 

  - Sofa đôi  : 140x70x85 cm

  - Sofa đơn   :  70x70x85  cm​

  - Bàn        : 60x120x50 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn

  Bảo hành  : 12 tháng.

  Vận chuyển: Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh

   

  Liên hệ
 • sofa nhựa giả mây- MT 114

  Kích Thước Sofa Nhựa Giả Mây MT114 : 

  - Sofa đơn:  70x70x70 cm

  - Sofa đôi:   140x70x70 cm

  - Sofa băng ba: 170x70x70 cm

  - Bàn:      60x120x50 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh.

  Liên hệ
 • sofa nhựa giả mây - MT 112

  Kích Thước Bàn Ghế Cafe Nhựa Giả Mây MT112 : 

  - Sofa đôi:  140x70x70 cm

  - Đôn      :  60x60x40 cm

  - Sofa đơn: 70x70x70 cm

  - Bàn :  70x70x75 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh.

  Liên hệ
 • sofa nhựa giả mây - MT111

  Kích Thước SofaNhựa Giả Mây MT111 : 

  - Sofa băng ba:  170x70x65 cm

  - Sofa đơn :  75x70x65 cm

  - Bàn        :   110x55x50 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh.

  http://www.noithatmay.com/sofa-ghe-gia-may-nhua-33-1.html http://www.noithatmay.com/useruploads/userfiles/2958/images/SOFA%20NH%E1%BB%B0A%20GI%E1%BA%A2%20M%C3%82Y/sofa-nhua-gia-may-mt111.jpg var google_tag_params = { dynx_itemid: 'SOFA NHỰA GIẢ MÂY- MT 111', dynx_itemid2: 'Ghế salon', dynx_pagetype: 'other', dynx_totalvalue: '1', }; /* */ var google_conversion_id = 953178692; var google_custom_params = window.google_tag_params; var google_remarketing_only = true; /* */

  Liên hệ
 • sofa nhựa giả mây - MT 110

  Kích Thước Sofa Nhựa Giả Mây MT110 : 

  - Sofa đôi  :   140x70x70 cm

  - Đôn        :    60x60x40 cm

  - Sofa đơn:    70x70x70 cm

  - Bàn       :     60x60x40 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh.

  http://www.noithatmay.com/sofa-ghe-gia-may-nhua-32-1.html http://www.noithatmay.com/useruploads/userfiles/2958/images/SOFA%20NH%E1%BB%B0A%20GI%E1%BA%A2%20M%C3%82Y/sofa-nhua-gia-may-mt110.jpg var google_tag_params = { dynx_itemid: 'SOFA NHỰA GIẢ MÂY- MT 110', dynx_itemid2: 'Ghế salon', dynx_pagetype: 'other', dynx_totalvalue: '1', }; /* */ var google_conversion_id = 953178692; var google_custom_params = window.google_tag_params; var google_remarketing_only = true; /* */

  Liên hệ
 • sofa nhựa giả mây - MT 109

  Kích Thước SofaNhựa Giả Mây MT109 : 

  - Sofa băng ba:  170x75x65 cm

  - Sofa đơn :  75x75x65 cm

  - Bàn        :   120x60x50 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh.

  Liên hệ
 • sofa nhựa giả mây - MT 108

  Kích Thước SofaNhựa Giả Mây MT108 : 

  - Sofa băng đôi: 125x65x75 cm

  - Sofa đơn :  60x65x75 cm

  - Bàn        :   110x55x50 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh.

  Liên hệ
 • sofa nhựa giả mây - MT 107

  Kích Thước SofaNhựa Giả Mây MT107 : 

  - Băng dài:  240+70 x70x70 cm

  - Bàn : 110x55x45 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh.

  http://www.noithatmay.com/sofa-ghe-gia-may-nhua-29-1.html http://www.noithatmay.com/useruploads/userfiles/2958/images/SOFA%20NH%E1%BB%B0A%20GI%E1%BA%A2%20M%C3%82Y/sofa-nhua-gia-may-mt107.jpg var google_tag_params = { dynx_itemid: 'SOFA NHỰA GIẢ MÂY- MT 107', dynx_itemid2: 'Ghế salon', dynx_pagetype: 'other', dynx_totalvalue: '1', }; /* */ var google_conversion_id = 953178692; var google_custom_params = window.google_tag_params; var google_remarketing_only = true; /* */

  Liên hệ
 • sofa nhựa giả mây - MT 106

  Kích Thước Sofa Nhựa Giả Mây MT106 : 

  - Sofa đôi:    140x70x75 cm

  - Sofa đơn :  70x70x75 cm

  - Bàn        :   60x60x40 cm

  - Đôn   :        60x60x40 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh.

  Liên hệ
 • sofa nhựa giả mây - MT 105

  Kích Thước SofaNhựa Giả Mây MT105 : 

  - Sofa đôi :  140x70x75 cm

  - Sofa đơn :  70x70x75 cm

  - Đồn       :    60x60x40 cm

  - Bàn       :   60x60x40 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.

  Bảo hành : 12 tháng.

  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh.

  Liên hệ

Hiển thị từ 49 đến 60 trên 90 bản ghi - Trang số 5 trên 8 trang

0899522099

Hỗ trợ tuyến